Eén Plus

De stichting 1+ in Velp voorstaat een intensieve samenwerking tussen de diverse zorgverleners inde eerstelijnsgezondheidszorg van Velp.

Het doel van de samenwerking is te komen tot meer samenhang in de zorgverlening en daardoor betere zorg voor de mensen in Velp en Rozendaal.

Van het begin af aan is ons doel geweest de zorg af te stemmen op de zorgbehoeften van de bewoners van Velp en Rozendaal. De centrale vraag daarbij is steeds: “wordt de patiënt er beter van”. Inmiddels hebben een groot aantal zorgverleners uit Velp zich aangesloten bij de Stichting Een Plus Samenwerking, die de samenwerking faciliteert en nieuwe initiatieven stimuleert. www.eenplus.nl/eenplus