Geriatrie Fysiotherapie

De vergrijzing in Velp is groot: 26% van de bevolking is ouder dan 65 en 15% is ouder dan 75 jaar. Veroudering is een natuurlijk proces, maar er is een steeds groter wordende groep ouderen die kwetsbaar wordt door de aanwezigheid van meerdere ziektes en/of beperkingen. Daardoor kan de zorg voor ouderen complex zijn en is gebleken dat een specialisatie in de vorm van geriatriefysiotherapie van belang is in het behandelen van de ouder wordende mens.

Waarvoor kunt u bij een geriatriefysiotherapeut terecht?:
– Oefentherapie voor mobiliteit, kracht, balans en conditie.
– Valpreventie: Bijvoorbeeld omdat u gevallen bent of bang bent om te vallen
– Neurorevalidatie: o.a. bij de ziekte van Parkinson, dementie, cerebrovasculaire aandoeningen (beroerte)
– Loopproblemen, advies t.a.v. (loop)hulpmiddelen
– Aanpassingen aan de leefomgeving bij (dreigend) verlies van zelfstandigheid
– Pijnklachten t.g.v. bijvoorbeeld artrose, osteoporose, reumatoïde artritis
– Advies aan verzorgenden, mantelzorgers bijvoorbeeld als er problemen zijn bij til- en transfer momenten
– Beweeggroepen voor senioren.

De geriatrie-fysiotherapeut richt zich op de behandeling van complexe zorg. Dit kan zowel in de praktijk als in de eigen omgeving. Het behouden of vergroten van zelfredzaamheid en het voorkomen van achteruitgang is hierbij een uitgangpunt om de kwaliteit van leven te behouden en/of vergroten. De geriatrie-fysiotherapeut werkt nauw samen met de thuiszorg, ergotherapeuten, psychologen, huisartsen, familie en mantelzorgers.

Femke van ’t Sant is onze specialist met betrekking tot de geriatrie-fysiotherapie. Zij heeft veel ervaring in de fysiotherapeutische zorgverlening van ouderen en is sinds 2013 gediplomeerd en gespecialiseerd geriatriefysiotherapeute. Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) (www.nvfgnet.nl).