INFO CORONA VIRUS

Mededeling:

Waarschijnlijk hebben velen van jullie in het nieuws al vernomen dat fysiotherapeuten weer mogen beginnen met het opschalen van hun werkzaamheden. Het KNGF (onze beroepsgroep) heeft in samenwerking met het RIVM een richtlijn/stappenplan geschreven waarmee we in fasen ons werk weer kunnen hervatten. Dientengevolge is onze praktijk met ingang van 6 mei 2020 weer ruimer geopend. Vanaf deze datum schalen wij behoedzaam en stapsgewijs op.

Het uitgangspunt is noodzakelijke zorg welke veilig en verantwoord kan worden gegeven. Wij mogen eventueel ook een afspraak plannen op de praktijk met diegene die veel klachten ervaart en die merkt dat er achteruitgang optreedt nu er geen behandeling op de praktijk plaatsvindt (ook met diegene die in de risicogroep valt). 

Op de praktijk zullen wij de nodige maatregelen treffen gericht op de anderhalve meter samenleving en we hanteren de voorgeschreven hygiëne regels.  

Heeft u vragen en/of zorgvraag, dan kunt u ons zoals gebruikelijk bellen op 026-3635414 of mailen naar info@fysiopoosvelp.nl

Team Fysio Poos Velp

Op deze pagina geven wij ook de adviezen ten aanzien van het coronavirus. Deze informatie hebben wij ontleend aan www.rivm.nl.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar
  • Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Op deze pagina ziet u overzichtelijk en visueel informatie over het coronavirus. 

Heeft u last van verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Kom niet langs! Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen.

Je hoeft de huisarts niet te bellen als je milde verkoudheidsklachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Worden je klachten erger?

  • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?

Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Corona zelftest

Met dank aan huisarts Bart van Pinxteren, Gezondheidscentrum Oog in Al voor de redactie van deze pagina en Moet Ik Naar De Dokter voor beschikbaar stellen van de Corona zelftest.

Landelijk informatienummer

Van 08:00 tot 20:00 uur kunt u met al uw vragen over het coronavirus terecht bij het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351

Bel informatienummer