Kinderfysiotherapie

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze. Daarnaast horen bij iedere leeftijd bepaalde motorische vaardigheden.
Het doel van behandeling zal dan ook altijd zijn het kind beter te laten functioneren in zijn fysieke en sociale omgeving.
Wij als kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar.
Wanneer er iets mis is met de motoriek door een vertraagde motorische ontwikkeling, een aangeboren afwijking of een andere oorzaak, kunt u een beroep op ons doen.

Wij doen een kinderfysiotherapeutisch onderzoek, maken een verslag van onze bevindingen en stellen een behandelplan op. Soms is alleen een advies al voldoende.

Bij kinderen tot 2 jaar vindt de behandeling bij voorkeur aan huis plaats en zal voor een deel uit hantering- en houdingadviezen bestaan.

Ons beleid is de ouders/verzorgers bij de behandeling zoveel mogelijk te betrekken middels oefeningen die thuis door ouders kunnen worden uitgevoerd met de kinderen. Dit kan leiden tot een efficiënter behandelproces.


Bij baby’s en peuters:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrie/voorkeurshouding
 • Slappe en/of te rustige baby
 • Opvallende motoriek (bv billenschuiven of tenenlopen)
 • Pre- en/of dysmature baby (te vroeg en/of te klein geborene)
 • Cerebrale parese (hersenbeschadiging)
 • Aangeboren afwijkingen
 • Gespannen en/of te actieve baby met neiging tot overstrekken

Bij het jonge kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon (bv tenenlopen of doorgezakte voetjes)
 • Veel vallen, houterig bewegen, onhandigheid.
 • Kinderen met een hypo- of hypertonie (te lage- of te hoge spierspanning)
 • Aangeboren afwijkingen
 • Bewegingsangst
 • Status na chemokuur
 • Orthopedische afwijkingen
 • Cerebrale parese

Bij het oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Coördinatieproblemen (DCD)
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Orthopedische afwijkingen
 • Ademhalingsproblemen (hyperventilatie, astma)
 • Sensomotore problemen
 • Obesitas
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Conditieproblemen
 • Letsel tgv ongeval
 • Sportletsel
 • Cerebrale parese

Sinds november 2010 is het beweegprogramma Fitkids binnen ons centrum mogelijk.
Dit programma is opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen (in de leeftijd van 6-18 jaar) kunnen onder professionele begeleiding trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving.