Kwaliteitszorg

Een klacht over uw fysiotherapeut

Natuurlijk doen wij er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop wij als praktijk of één van onze therapeuten met u omgaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.  U kunt ook schriftelijk gebruik maken van het klachtenformulier.

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of met de praktijkleiding.  Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u in 2e instantie terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Lees meer over wat deze instanties voor u kunnen betekenen. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken.


HCA Plus Certificaat

Sinds 19 juli 2013 heeft onze praktijk de PLUS-audit van het HCA ( www.healthcareauditing.nl) met goed gevolg doorlopen. Op basis hiervan mogen wij voeren  de predicaten TopZorg van Menzis en PLUS-praktijk van Achmea, CZ en de Friesland. Bij de laatste behaalde herhaal audit op 10 juli 2017 heeft ook VGZ aangegeven dat onze praktijk voldoet aan alle voorwaarden van kwaliteitspraktijk.


Menzis Topzorg

Onze praktijk is een TopZorg fysiotherapiepraktijk van Menzis. Onze praktijk voldoet daarmee aan de hoogste eisen die Menzis stelt op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. De eisen zijn ontwikkeld door Menzis samen met de fysiotherapeuten en patiëntenverenigingen. Als u kiest voor een TopZorg fysiotherapiepraktijk bent u verzekerd van zeer goede zorg. U kunt rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificeerd met diverse specialismen.


PLUS-praktijk Achmea

o.a. Zilveren Kruis, Interpolis, Avero en OZF
PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit.


CZ-PLUS-praktijk

o.a. CZ, DeltaLloyd en Ohra
PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit.