Kwaliteitszorg

Keurmerk Fysiotherapie

Om de kwaliteitszorg van onze praktijk te waarborgen zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke stichting. Deze Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Daartoe faciliteren dataverzameling en het proces van ‘leren en verbeteren’.

Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Ter info: http://www.keurmerkfysiotherapie/patient


 


Health Care Auditing (HCA)

Visitatie Keurmerk praktijken

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie visitatie is onderdeel van de Keurmerk Kwaliteitscyclus en heeft als doelstellingen:

  • onze praktijk inzicht bieden in de wijze waarop wij de kerntaken op beleidsniveau hebben geborgd en hebben geïmplementeerd binnen de organisatie en welke mogelijkheden er zijn om tot verdere verbetering hiervan te komen.
  • gezamenlijk reflecteren en discussiëren over de kwaliteit van de geleverde zorg,
  • benoemen van verbeterpotentieel en hoe deze te implementeren binnen uw organisatie en de patiëntenzorg.

Het visitatieproces

Tijdens de visitatie gaat de visiteur samen met een collega uit een andere Keurmerk praktijk met ons in gesprek over de criteria zoals die zijn opgenomen in een visitatiedocument. Deze criteria helpen ons en de visiteur inzicht te krijgen in de omstandigheden waaronder en de wijze waarop wij de zorg binnen onze praktijk heeft aangeboden. De Keurmerk visitatie wordt uitgevoerd door 1 opgeleide visiteur die bij HCA in dienst is.

Ter info:https://healthcareauditing.nl