Oedeemtherapie

Wat is oedeem en hoe kunt u oedeem herkennen:

Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. De klachten die men kan voelen ten gevolge van het oedeem in het aangedane lichaamsdeel zijn:
· vermoeid zwaar gevoel
· tintelingen en onrust
· vermindering van de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten
· toename van de omvang, dit is veelal te merken aan de kleding of te zien.

Het lymfevatstelsel is net als de bloedcirculatie een systeem dat door het hele lichaam zit. Het heeft lymfebanen en lymfeknopen en speelt een belangrijke rol bij het afvoeren van vocht, bij het zuiveren van het lichaam en bij het afweren van ziektekiemen. Lymfeoedeem wordt veroorzaakt door een verminderd functioneren van het lymfevatstelsel. Dit kan zijn door een aangeboren oorzaak (primair lymfeoedeem) of door een verworven oorzaak, zoals bijv. verwijdering van lymfeklieren en bestralingen (secundair lymfeoedeem).

Wat kunt u doen bij het vermoeden van oedeem:

Lymfeoedeem gaat niet vanzelf over. Als u geen deskundige hulp inroept, kunnen de klachten toenemen. Het is goed om bij bovenstaande klachten contact op te nemen met uw huisarts of specialist, zodat u een adequate behandeling krijgt.

Wat zijn de behandelmogelijkheden van Lymfeoedeem:

Zwachtelen:
ter vermindering van het oedeemvolume in het aangedane lichaamsdeel is compressietherapie een zeer intensieve maar goede behandeling. Als het oedeem verdwenen is, zal er overgegaan worden naar het aanmeten van een therapeutisch elastische compressiekous, om het verkregen resultaat te behouden.

Manuele lymfedrainage:
is een speciale massage techniek die de afvoer stimuleert van het lymfevocht, de ritmische beweging van het lymfevatsysteem bevordert en de functie van de lymfeknopen verbetert.

Oefeningen en beweging:
bevorderen de afvoer van het lymfevocht doordat de spieren als een pomp functioneren. Daarnaast zijn oefeningen bevorderlijk voor het herstel van de bewegingsbeperking die door het oedeem dan wel door de huidveranderingen door bestraling ontstaan is. Een andere belangrijke oefening is de ademhalingsoefening. Door deze oefening uit te voeren wordt de spierpompfunctie van het middenrif gebruikt om de lymfebanen in de romp, liezen en benen te stimuleren.

Lymfetaping:
is een speciale tapetechniek met specifieke tape om de onderhuidse circulatie van het lichaamsvocht en de lymfeafvoer te verbeteren. Dit geschiedt door de liftende werking van de tape in combinatie met lichaamsbeweging. Mieke Wijnen, Doreth de Boom en Eefje Yih zijn onze specialisten met betrekking tot de oedeemtherapie. Zij hebben allen de opleiding tot oedeemtherapeut gevolgd en zijn aangesloten bij de vakvereniging voor oedeemspecialisten, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) www.nvfl.nl.