Oncologie Fysiotherapie

Oncologische fysiotherapie richt zich op de behandeling van mensen die kanker hebben of hebben gehad. Kanker komt steeds meer voor en ook steeds meer mensen overleven kanker. Als gevolg van de ziekte en de medische behandelingen (operaties, bestraling en chemo) ontstaan er vaak lichamelijke problemen.

Regelmatig komen klachten als pijn, vermoeidheid, mobiliteitverlies, verminderde conditie en veranderd lichaamsbeeld voor. Maar ook oedeemvorming, litteken verkleving en zenuwbeschadiging komen vaak voor. Wanneer deze klachten behandeld worden heeft dit zowel een positief effect op de klachten zelf en ook op de kwaliteit van leven. Dit blijkt uit de vele onderzoeken die gedaan zijn naar de effecten van bewegen op de algemene en lichamelijke klachten van kanker patiënten.

Veel mensen weten helaas niet dat ze aan deze klachten geholpen kunnen worden en missen zo de zorg die ze nodig hebben. Een oncologisch fysiotherapeut heeft aanvullende scholing, kennis en vaardigheden in huis om deze zorg te bieden.

Er zijn globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. Ieder stadium is anders en bij iedere fase horen andere behandeldoelen.

Fase 1. Tijdens de behandeling van kanker.

In deze fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De fysiotherapeut kan u in deze fase helpen bij het beperken van verlies van functie, conditie en spanningsklachten. Zeker patiënten die chemotherapie ondergaan zijn zeer gebaad bij voldoende beweging onder begeleiding. Ook na operaties en tijdens nabehandelingen kan er een persoonlijk trainingschema gemaakt worden.

Fase 2. Na afloop van de behandeling van kanker.

In deze periode staat het herstel van alle functies, verbeteren van de kwaliteit van leven centraal. De behandeling is vaak gericht op kracht, lenigheid, conditie en coördinatie. Het begeleiden van terugkeer naar werk, sport en het herwinnen van de controle op het leven

Fase 3. De palliatieve fase.

Als genezing niet meer mogelijk is start deze fase. Deze fase kan weken tot jaren duren. Het behandeldoel is gericht op een zo lang mogelijk actief leven met zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Fase 4. De terminale fase.

In deze fase nadert het levenseinde. De duur van deze fase kan verschillen van enkele weken tot meerdere maanden. De fysiotherapeut kan helpen bij pijnvermindering, verminderen van stress en angst, oedeemreductie, verbeteren van de ademhaling, transfers aanleren en verpleegbaar houden. Het doel van deze fase is het behouden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven zowel voor de patiënt als diens naasten. De zorg voor de mantelzorgers is in deze periode ook erg belangrijk. Een behandeltraject bij een oncologisch fysiotherapeut kan op verschillende manieren ingevuld worden. Bij deze verschillende manieren van invulling moet u onder andere denken aan het feit dat:

– De behandeling zowel op de praktijk als aan huis verzorgd kan worden;
– U altijd eerst individueel wordt behandeld en indien gewenst later in groepsverband getraind kan worden;
– de oncologische revalidatie is in de basis verzekering opgenomen

Mieke Wijnen is onze specialist met betrekking tot de oncologie fysiotherapie. Zij heeft veel ervaring met het werken met mensen met een oncologische aandoening, zowel in de curatieve, palliatieve en terminale fase. Zij heeft medio 2015 haar 5-jarige studie Master Oncologie-fysiotherapie (Avans/RadboudUMC) met succes afgerond.