Oncologie Fysiotherapie

Oncologie fysiotherapie richt zich op de behandeling van mensen die kanker hebben of hebben gehad. De diagnose kanker wordt steeds vaker gesteld en de overleving is de afgelopen jaren dankzij de medische wetenschap toegenomen.  Als gevolg van de ziekte en medische behandelingen (operatie, bestraling, chemotherapie, immunotherapie etc.) ontstaan onder andere problemen op lichamelijk gebied.

Regelmatig komen klachten als pijn, vermoeidheid, mobiliteitsproblemen, verminderde spierkracht- en conditie en een veranderd lichaamsbeeld voor. Daarnaast kunnen ook oedeem, littekenverklevingen of zenuwbeschadigingen ontstaan. Wanneer deze klachten behandeld worden, heeft dit zowel een positief effect op de klachten zelf als ook op de kwaliteit van leven. Dit blijkt uit de vele onderzoeken die gedaan zijn naar de effecten van bewegen op de algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten.

Veel mensen weten helaas niet dat ze aan deze klachten geholpen kunnen worden en missen zo de zorg die ze nodig hebben. Een oncologisch fysiotherapeut heeft aanvullende scholing, kennis en vaardigheden in huis om deze zorg te bieden.

Er zijn globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. Ieder stadium is anders en bij iedere fase horen andere behandeldoelen.

Fase 1. Tijdens de behandeling van kanker.

In deze fase is alles gericht op de medische behandeling van kanker. De fysiotherapeut kan u in deze fase helpen bij het beperken van verlies van functie, conditie en spanningsklachten. Zeker patiënten die chemotherapie ondergaan zijn zeer gebaat bij voldoende beweging onder gespecialiseerde begeleiding. Ook na operatie en tijdens nabehandelingen kan er een persoonlijk trainingsschema gemaakt worden wat u onder deskundige begeleiding uitvoert.

Fase 2. Na afloop van de behandeling van kanker.

In deze periode staat het herstel van alle functies en verbeteren van de kwaliteit van leven centraal. De behandeling is vaak gericht op verbetering van spierkracht, lenigheid, conditie en coördinatie en het verminderen van vermoeidheid. Daarnaast is er aandacht voor het begeleiden van terugkeer naar werk, sport of hobby.

Fase 3. De palliatieve fase.

Als genezing niet meer mogelijk is start deze fase. Deze fase kan weken tot jaren duren. Het behandeldoel is gericht op een zo lang mogelijk actief leven met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. De fysiotherapeut kijkt samen met u naar haalbare doelstellingen en wensen.

Fase 4. De terminale fase.

In deze fase nadert het levenseinde. De duur van deze fase kan verschillen van enkele weken tot meerdere maanden. De fysiotherapeut kan helpen bij pijnvermindering, verminderen van stress en angst, oedeemreductie, verbeteren van de ademhaling, transfers aanleren en verpleegbaar houden. Het doel van deze fase is het behouden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven zowel voor de patiënt als diens naasten. De zorg voor de mantelzorgers is in deze periode ook erg belangrijk.

Een behandeltraject bij een oncologisch fysiotherapeut kan op verschillende manieren ingevuld worden. Hierbij moet u onder andere denken aan het feit dat:

– De behandeling zowel op de praktijk als aan huis verzorgd kan worden.
– U altijd eerst individueel wordt behandeld en, indien gewenst, er later in groepsverband getraind kan worden.
– De oncologische revalidatie is meestal in de basisverzekering opgenomen.

Mieke Wijnen en Eefje Yih zijn onze specialisten met betrekking tot de oncologie fysiotherapie. Zij hebben veel ervaring met het werken met mensen met een oncologische aandoening, zowel in de curatieve, palliatieve als terminale fase. Mieke Wijnen heeft medio 2015 haar 5-jarige studie Master Oncologie-fysiotherapie (Avans/RadboudUMC) met succes afgerond. Eefje Yih verwacht in 2020 deze masteropleiding af te ronden.