Tarievenlijst Fysiotherapie 2018

Zitting fysiotherapie € 35,00
Zitting geriatrie-fysiotherapie € 45,00
Zitting oedeemtherapie € 47,00
Screening € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 35,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,00
Kort fysiotherapeutisch rapport € 35,00
Uitgebreid fysiotherapeutisch rapport € 65,00
Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd € 20,00
Zitting kinderfysiotherapie € 47,00
Instructie/overleg kinderfysioth. met ouders € 55,00
Eénmalig rapport kinderfysiotherapie € 36,00
Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
Instellingstoeslag €  7,50

Deze tarieven gelden voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie én voor niet verzekerde patiënten.