Tarievenlijst Fysiotherapie 2023

Zitting fysiotherapie € 39,00
Zitting geriatrie-fysiotherapie € 44,00
Zitting oedeemtherapie € 50,00
Screening € 14,00
Intake en onderzoek na screening € 61,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 64,00
Kort fysiotherapeutisch rapport € 40,00
Uitgebreid fysiotherapeutisch rapport € 65,00
Telefonische zitting € 17,50
Zitting kinderfysiotherapie € 50,00
Instructie/overleg kinderfysioth. met ouders € 50,00
Eénmalig rapport kinderfysiotherapie € 50,00
Toeslag voor uitbehandeling € 13,00
Instellingstoeslag €  7,00

Deze tarieven gelden voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie én voor niet verzekerde patiënten.