Tarievenlijst Fysiotherapie 2021

Zitting fysiotherapie € 37,50
Zitting geriatrie-fysiotherapie € 42,50
Zitting oedeemtherapie € 50,00
Screening € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 37,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,00
Kort fysiotherapeutisch rapport € 35,00
Uitgebreid fysiotherapeutisch rapport € 65,00
Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd € 20,00
Zitting kinderfysiotherapie € 47,50
Instructie/overleg kinderfysioth. met ouders € 55,00
Eénmalig rapport kinderfysiotherapie € 37,50
Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
Instellingstoeslag €  7,50

Deze tarieven gelden voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie én voor niet verzekerde patiënten.